1 Απρ 2024

Κυλιόμενες διευκολυντικές στάσεις εργασίας από την αξιολόγηση της σχολικής μονάδας

 Δ’ ΕΛΜΕ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

http :// d - elmeanatt . blogspot .gr                                            Νέα Ιωνία, 31-3-2024

Αρ. Πρωτ. 29

ΚΗΡΥΞΗ 3ΩΡΗΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Δ.Σ. της Δ’ ΕΛΜΕ Αν. Αττικής, υλοποιώντας σχετική απόφαση της Γεν. Συνέλευσης προκηρύσσει 3ωρες κυλιόμενες διευκολυντικές στάσεις εργασίας, από 1/4/2024 έως 26/4/2024, προκειμένου να καλυφθούν συνδικαλιστικά οι συνάδελφοι που δεν συμμετέχουν στις διαδικασίες αξιολόγησης των σχολικών μονάδων.

Δήλωση συμμετοχής στην απεργία αποχή από απο την ατομική αξιολόγηση

 

ΔΗΛΩΣΗ Συμμετοχής στην Απεργία Αποχή από την ατομική αξιολόγηση

Με την παρούσα δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην απεργία- αποχή που έχει προκηρύξει η Δ΄ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής την 1η Απριλίου 2024, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται με την άσκηση των καθηκόντων μας που αφορούν στις διαδικασίες της ατομικής αξιολόγησης που προβλέπονται από τις διατάξεις των 9950/ΓΔ5/27-1-2023, 118891/ΓΔ5/23-10-2023 και την μεταγενέστερη 41539/ΓΔ5/ 17-1-2024 και κάθε άλλης κανονιστικής πράξεως που εκδόθηκε ή θα εκδοθεί κατ’ εφαρμογή και κατ’ εξουσιοδότηση των άρθρων 33, 34, 35 και 36 ν.4692/2020 και των άρθρων 56 έως 83 και 97 ν.4823/2021 και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης κ.τ.λ.).

ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

Στάσεις εργασίας για την παρατήρηση της διδασκαλίας

 Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής

http://d-elmeanatt.blogspot.gr                                                             Αρ. Πρωτ: 28

31/3/2024

Προκήρυξη στάσεων εργασίας για την αποτροπή της παρατήρησης της διδασκαλίας από αξιολογητές

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ΄ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής προκηρύσσει κυλιόμενες μονόωρες,

δίωρες και τρίωρες στάσεις εργασίας στο πλαίσιο της αποτροπής της υλοποίησης του ν.4823/21

και της ΥΑ 9950/ΓΔ5/27/01/23 (Παρατήρηση της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών από

αξιολογητές) για το διάστημα από 1 /4/2024 έως 26/4/2024.

Η Δ΄ΕΛΜΕ Αν.Αττικής κηρύσσει απεργία αποχή για την ατομική αξιολόγηση

 

Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής

 http://d-elmeanatt.blogspot.gr

 Αρ. Πρωτ: 30                                                                                                                         31/3/2024

      Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση συνεχίζεται Απεργία αποχή από την ΕΛΜΕ

Δεν τρομοκρατούμαστε, δεν σκύβουμε το κεφάλι

Ο αγώνας ενάντια στην αξιολόγηση είναι αγώνας ενάντια στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που επιχειρεί να διαλύσει το δημόσιο σχολείο και να το παραδώσει στην αγορά.

Μετά την ομολογία ήττας του ΥΠΑΙΘΑ που με τις αλλεπάλληλες προσφυγές για να βγάλει παράνομες τις απεργίες αποχές που έχουν κηρύξει οι Ομοσπονδίες (ΟΛΜΕ ΔΟΕ) και ΑΔΕΔΥ, προσδοκώντας ότι θα έχει τη συναίνεση του κλάδου των εκπαιδευτικών, δεκάδες πρωτοβάθμια σωματεία ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ προκηρύσσουν απεργία αποχή από την ατομική αξιολόγηση, δηλώνοντας ότι οι εκπαιδευτικοί διδάσκουμε και όταν αγωνιζόμαστε.

Συνάδελφοι η έκτακτη ΓΣ της Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, που έγινε στις 26 Μαρτίου αποφάσισε την άμεση προκήρυξη απεργίας αποχής από την ΕΛΜΕ για την ατομική αξιολόγηση.

Η Δ΄ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής συμμετέχει στην απεργία αποχή από αύριο Δευτέρα 1η Απριλίου, με την κατάθεση εξώδικου στο ΥΠΑΙΘΑ, το Υπουργείο Εργασίας, και τις ΔΔΕ Ανατολικής Αττικής και Β΄ Αθήνας.

Η δήλωση απεργίας αποχής που επισυνάπτεται τυπώνεται και υπογράφεται από όλα τα μέλη του Συλλόγου διδασκόντων, διότι όπως τονίζαμε από την περσινή χρονιά, η αξιολόγηση αφορούσε και αφορά σε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς και ο μόνος λόγος που το ΥΠΑΙΘΑ ξεκινούσε την αξιολόγηση από τους νεοδιόριστους ήταν για να εκβιαστεί ολόκληρος ο κλάδος και να υποχωρήσει.

 

Συνάδελφοι/ισσες θέλουμε να τονίσουμε ότι η δήλωση απεργίας αποχής μας καλύπτει από όλες τις διαδικασίες ατομικής αξιολόγησης, και σχετίζονται με όλα τα εξωδιδακτικά καθήκοντα σχετικά με την ατομική αξιολόγηση (συναντήσεις με Συμβούλους Εκπαίδευσης, ενημέρωση ατομικού φακέλου, κατάθεση έκθεσης αυτοαξιολόγησης, κ.τ.λ.) αλλά και την παρακολούθηση μαθήματος και συναντήσεις με τους/τις διευθυντές/ριες καθώς και το Β επίπεδο αξιολόγησης.

 

Συμπληρωματικά ενημερώνουμε ότι στη ΓΣ προέδρων της ΟΛΜΕ που έγινε το Σάββατο 30 Μαρτίου αποφασίστηκε η επαναπροκήρυξη της απεργίας αποχής από την ΟΛΜΕ.

 

Υπογράφουμε και τις δύο. Η δήλωση απεργίας αποχής θα σταλεί τις επόμενες ημέρες. 

Βήματα

1ο: Υπογράφουμε τη δήλωση απεργίας αποχής και προτείνουμε το κείμενο σε όλα τα μέλη του συλλόγου διδασκόντων με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ή παλαιότητας (νεοδιόριστοι/ες, μόνιμοι/ες, αναπληρωτές/ριες). Η αξιολόγηση γίνεται και αφορά σε όλους και όλες.

 

2ο : Την πρωτοκολλούμε και την φωτοτυπούμε δύο φορές μετά την πρωτοκόλληση.

 

3ο : Καταθέτουμε το πρωτότυπο στη διεύθυνση του σχολείο, κρατάμε το ένα πρωτοκολλημένο αντίγραφο (ένας συνάδελφος από τους/τις υπογάφοντες/ουσες) και το άλλο το αναρτούμε στον πίνακα ανακοινώσεων.

 

4ο : Αν τις επόμενες ημέρες θέλουν να υπογράψουν και άλλοι συνάδελφοι, θα υπογράψουν σε καινούρια δήλωση και θα ακολουθηθούν τα ίδια βήματα.


Συνάδελφοι/ισσες ο αγώνας που δίνουμε είναι συλλογικός και είναι αγώνας συνολικός για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου.

 

Οι εκπαιδευτικοί διδάσκουμε και όταν αγωνιζόμαστε.