26 Ιουν 2017

Από τη συνάντηση με το Δήμαρχο....

Πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Μεταμόρφωσης στις 25-05-2017, μετά από αίτησή μας, συνάντηση του ΔΣ της Δ ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής με το δήμαρχο Μεταμόρφωσης κύριο Μιλτιάδη Καρπέτα, προκειμένου να συζητηθεί το πρόβλημα της στέγασης του 2ου ΓΕΛ Μεταμόρφωσης.

Στη συνάντησή μας: 

Διαμαρτυρηθήκαμε γιατί παρά την διαβεβαίωση του Δημάρχου σε προηγούμενη συνάντησή μας, το Σεπτέμβριο του 2016, ότι θα εκκενωθεί το οικόπεδο με τα λυόμενα, απαράβατη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής, ακόμη δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Σημειώνουμε ότι αυτή η ενέργεια θα πρέπει να συνοδευτεί από κοινωνικά μέτρα για τους ενοίκους των λυομένων. 

Επισημάναμε τη δυσκολία της φιλοξενίας και άλλης τάξης στο χώρο του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης – Ηρακλείου. Η κατάσταση είναι οριακή και η υποβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και για το Γυμνάσιο και για το Λύκειο είναι αναμενόμενη (μικρές αίθουσες , απώλεια αιθουσών για εργαστήρια).

Τονίσαμε τη βεβαιότητα της εμπλοκής της μεθεπόμενης χρονιάς γιατί είναι μαθηματικά αδύνατον να λειτουργήσουν τρεις τάξεις (δηλαδή τουλάχιστον 9 τμήματα συν τις κατευθύνσεις) του 2ου ΓΕΛ μαζί με το Γυμνάσιο.

Ρωτήσαμε επίσης αν ολοκληρώθηκε η αιτιολόγηση της ίδρυσης του νέου σχολείου από το Δήμο, σύμφωνα με το υπ. αρ πρωτ . 1409/7-2-17 έγγραφο των ΚΤΥΠ, που αντί να αρχίσουν τις εργασίες, ζητούν την τεκμηρίωση της ανάγκης λειτουργίας του 2ου ΓΕΛ.

Ο Δήμαρχος, απάντησε:

· Οι επαφές του με τις Κτιριακές Υποδομές (πρώην ΟΣΚ) έχουν δρομολογήσει την κατασκευή νέου σχολικού κτιριακού συγκροτήματος στο οικόπεδο των σεισμοπλήκτων, (έχουν παραδοθεί 18 λυόμενα από τα 42 που κατοικούνταν ακόμη στο συγκεκριμένο οικόπεδο) 

· Μας παρέδωσε την αιτιολογημένη έκθεση για την ανάγκη λειτουργίας του νέου σχολείου. Πράγματι η αιτιολόγηση είναι επαρκής και λεπτομερής. Με την παράθεση του μαθητικού πληθυσμού τεκμηριώνεται ξεκάθαρα η αναγκαιότητα λειτουργίας και των τεσσάρων Γυμνασίων αυτοτελών και ανεξάρτητων χωρίς συστεγάσεις!

· Δήλωσε ότι η συστέγασή του 2ου ΓΕΛ με το Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης-Ηρακλείου είναι και για την επόμενη σχολική χρονιά και εφικτή και αναπόφευκτη. Υποστήριξε ότι δεν (!) θα δημιουργηθεί πρόβλημα στο Γυμνάσιο Μεταμόρφωσης - Ηρακλείου και ότι …. επαρκούν οι χώροι του σχολείου για τους επιπλέον 100 μαθητές της Α΄ Λυκείου που θα φοιτήσουν στο 2ο ΓΕΛ την επόμενη σχολική χρονιά. 

· Απέκλεισε προς το παρόν την περίπτωση ενοικίασης κατάλληλου χώρου για τη στέγαση του σχολείου, γιατί θεωρεί μάλλον απίθανο να βρεθεί κτίριο που να πληροί τις προδιαγραφές , που ο νόμος προβλέπει για τη στέγαση σχολείων. Αντίθετα, ήταν θετικός στην τοποθέτηση λυόμενων αιθουσών στο χώρο του Γυμνασίου Μεταμόρφωσης-Ηρακλείου. Στην επίμονη ερώτησή μας για το πότε θα αρχίσει την έρευνα για την ενοικίαση απάντησε «στην ώρα του»…..

Κλείνοντας τη συνάντηση μας :

  • Επαναλάβαμε τη σταθερή θέση μας: Οποιαδήποτε ενέργεια στέγασης του νέου σχολείου να μη θίξει τις υπάρχουσες σχολικές μονάδες της Μεταμόρφωσης, γιατί θα μετακυλήσει το πρόβλημα και σε άλλο χώρο. Σε αυτήν την κατεύθυνση, όπως προαναφέραμε, συμφωνεί και η τεκμηρίωση της αναγκαιότητας του νέου ΓΕΛ, που συντάχθηκε από το Δήμο Μεταμόρφωσης.
  • Τονίσαμε την αναγκαιότητα να ξεκινήσουν άμεσα ενέργειες για την ενοικίαση χώρου για την προσωρινή εγκατάσταση του νέου σχολείου, παράλληλα με τις ενέργειες για την ανέγερση του νέου διδακτηρίου στο οικόπεδο των λυομένων. Εξάλλου είναι απίθανο να πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις λειτουργίας στο συστεγαζόμενο Γυμνάσιο – Λύκειο.
  • Η ΕΛΜΕ θα παρακολουθεί το θέμα και θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την οριστική λύση του προβλήματος στα πλαίσια της αρχής της δωρεάν και ποιοτικής δημόσιας παιδείας σε όλα τα παιδιά.
Το έγγραφο της Δ' ΕΛΜΕ εδώ.